Miten pojat innostetaan lukemaan

Julkaistu 26. helmikuuta 2024 klo 13.40

Tuula Merisuo-Storm

Eri puolilla maailmaa ollaan huolestuneita poikien heikosta lukutaidosta. Oppilaiden lukutaito on yhteydessä heidän lukemisasenteisiinsa. Poikien halu lukea riippuu siitä, kuinka paljon he arvostavat lukemista.

Poikien äidinkelen opiskeluasenteet ovat negatiivisempia kuin tyttöjen. Erot ovat erityisen suuret asenteissa äidinkielentunnin tehtäviä ja lukuläksyjä kohtaan. Silti poikien luottamus omiin taitoihinsa on korkea ja he arvioivat omat taitonsa paremmiksi kuin ne ovat.

Äidinkielentunnilla työskentely ei motivoi poikia ja he ymmärtävät erityisesti kaunokirjallista tekstiä merkitsevästi tyttöjä huonommin. Koulussa luettavat tekstit eivät monia poikia kiinnosta, vaan he lukisivat mieluummin tietoteks-tejä itseään kiinnostavista asioista ja esimerkiksi sarjakuvia. Tämä johtaa lukumotivaation ja lukutaidon vähittäiseen heikkenemiseen.

Olisikin tarpeen laajentaa koulujen lukumateriaaleja ja niitä valittaessa huomioida oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Myös oppilaiden tulisi saada vaikuttaa siihen, mitä luetaan ja minkälaisia tehtäviä tehdään. Mieleiset oppimateriaalit ja työtavat voivat kannustaa haluttomia poikiakin opiskelemaan.

Pojat näyttävät suhtautuvan erityisen kielteisesti oppikirjatekstien lukemiseen, ja tämä on johtanut siihen, että he myös

 

ymmärtävät niitä selvästi huonommin kuin tytöt.

Eri oppiaineiden tunneilla tulee opettaa erilaisia lukustrategioita sekä keskustella siitä, miten oppikirjoja luetaan ja mitkä asiat teksteissä auttavat niiden ymmärtämistä. Kannattaa harjoitella, miten tekstistä löytyvät keskeiset asiat ja miten ne painetaan parhaiten mieleen.

Positiivisessa opiskeluympäristössä oppilaat voivat luottavaisin mielin lukea tekstejä ääneen ja pohtia yhdessä vastauksia kysymyksiin, jotka vaativat muutakin kuin tekstistä asian löytämistä. Oppilaan itsetunnon, lukemisasenteen ja lukutaidon välillä on vahva yhteys.

Oppilaat, joilla on hyvä itsetunto pitävät lukemisesta ja heillä on hyvä lukutaito. Tämä pitää paikkansa erityisesti poikien kohdalla. Oppilas, joka luottaa itseensä, tulee toimeen muiden oppilaiden kanssa ja on kiinnostunut annetuista tehtävistä sekä nauttii oppimisesta ja kehittyy lukijana.

Kaikkia Agricolan kirjoja laadittaessa on erityisesti pidetty mielessä pojat. Esimerkiksi näiden kirjojen tekstien aihepiirit ovat pääosin sellaisia, jotka kiinnostavat useimpia poikia:

Rosvorotko  •  Harakanvarpaita  •  Aikamatka  •  Hämähäkin kitara  •  Murmelin vihellys  •  Oravasilta  •  Kenraali   •  Pingviini  •  Nokkela laskija  •  Lisää luettavaa 1–3

Lisää kommentti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.