Opetuksen eriyttäminen

Julkaistu 26. helmikuuta 2024 klo 14.12

Tuula Merisuo-Storm

Oppilasryhmässä on aina hyvin erilaisia oppijoita. Tärkeintä on huolehtia siitä, että he kaikki kehittyvät. Siksi eriyttäminen on opetuksen suunnittelun pedagoginen lähtökohta, joka ohjaa työtapojen valintaa. Silloin huomioidaan oppilaiden erilaiset kehityksen tasot ja oppimistavat. Niiden pohjalta suunnitellaan opetuksen laajuus ja syvyys sekä työskentelyn ryhtmi ja eteneminen.

Kuten edellä mainittiin, JOKAISELLA OPPILAALLA ON OIKEUS KEHITTYÄ! Tämä koskee niin taitavia kuin vielä runsaasti har-joittelua tarvitsevia oppijoita. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Sen avulla turvataan oppimisen rauhaa ja ehkäistään erityisen tuen tarpeen syntymistä. Jos tehtävät ovat oppilaalle liian helppoja, hänen mielenkiintonsa opiskeluun hiipuu. Jos taas oppilas saa jatkuvasti itselleen liian vaativia tehtäviä, hän ei enää halua yrittääkään niiden tekemistä.

On tärkeää, että jokainen oppilas saa sekä pon-nistella hänelle sopivien haasteiden parissa että kokea onnistymisen elämyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että eriyttämistä on monenlaista. Eriyttämistä tarvitsevat hitaasti etenevät oppilaat, vieraskieliset oppilaat, heikosti motivoituneet oppilaat ja pitkälle taidoissaan kehittyneet oppilaat.


Tehokkaita eriyttämisen tapoja ovat taitotason mukaan valitut oppimateriaalit. Kullekin oppilaalle valitaan juuri häntä motivoivia materiaaleja, työtapoja ja tehtäviä.

Eriyttämisen onnistumisen edellytyksenä on, että oppilaiden taitotasoa arvioidaan säännöllisesti ja kartoitetaan oppilaiden kiinnostuksen kohteita. Tavoite on, että kaikki oppilaat kehittyvät.

Agricola-kustannuksen kirjoista löytyy eriytviä tehtäviä eri luokka-asteilla opiskeleville oppilaille. Niissä on sopivia tehtäviä niin pitkälle taidoissaan kehittyneille kuin hitaasti eteneville oppilaillekin. Lisäksi tekstien ja tehtävien laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden kiinnostavuuteen.

Näissä kirjoissa on eriyttäviä materiaaleja eri ikäisille oppilaille:

Sataa kissoja ja koiria  •  Rosvorotko  •  Mistä kiikastaa?  •   1–4  •  Mistä yläkoulussa kiikastaa?  •  Monenlaista luettavaa 1–3  •  Lisää luettavaa 1–3  •  Harakanvarpaita  •  Hämähäkin kitara  •  Murmelin vihellys  •  Oravasilta  •  Kenraali Pingviini

Testien avulla opettaja voi arvioida oppilaiden taitotason ja itsetunnon kehittymistä sekä kiin-nostuksen kohteita:

Alpeilla ja merenpohjassa  •  Sammakon loikka  •  Laivan lapsi  •  Tontut ja elefantit  •  Kengurun pussi  •  Hämähäkin kitara

Lisää kommentti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.