Sanan merkityksen päätteleminen

Julkaistu 26. helmikuuta 2024 klo 8.41

Tuula Merisuo-Storm

Oppilaan suppea sanavarasto hankaloittaa hänen tekstin ymmärtämistään. Jos hän ymmärtää tekstissä olevan tärkeän sanan väärin, hän voi ymmärtää väärin koko tekstikappaleen.

Erityisesti heikkojen lukijoiden olisi tärkeää oppia tunnistamaan tekstistä heille vieraat sanat ja käyttämään strategioita, joiden avulla he voivat päätellä niiden merkityksen. Monet oppilaat eivät kuitenkaan osaa käyttää tekstiyhteyttä hyväkseen, vaikka se tarjoaisi selkeitä vihjeitä sanan merkityksestä.

Abstraktien sanojen merkityksen selvittäminen on vaikeampaa kuin konkreettisten. Usein on myös tarpeen yhdistellä tekstin eri paikoissa olevia tietoja toisiinsa. Erityisen vaativaa tämä on oppilaalle, jonka lyhytkestoisen työmuistin kapasiteetti on pieni.

Opettajan on tärkeää kiinnittää oppilaiden huo-mio tekstiympäristössä oleviin vihjeisiin. Oppilaiden tulee oppia erottamaan, mitkä vihjeet antavat tarvittavaa tietoa ja mitkä eivät. Jos he valitsevat vääriä vihjeitä tai jättävät osan vihjeistä huomiotta, he voivat antaa sanalle väärän merkityksen. Siksi heitä tulee myös opastaa arvioimaan, sopiiko heidän päättelemänsä sanan merkitys tekstikokonaisuuteen.

Taitojen kehittäminen

Opetuksella voidaan vaikuttaa niin heikkojen kuin taitavienkin lukijoiden sanojen merkityksen päättelytaitoihin. Lapsia tulee opastaa huomaamaan, miten tekstiympäristöstä voi löytää vihjeitä, jotka auttavat sanan merkityksen oivaltamista.

Lasten taidot kehittyvät, kun he saavat kertoa, miten he ovat päätyneet antamaansa merkitykseen ja kuulevat, onko se oikea. Väärän merkityksen antaneet oppilaat alkavat tällöin pohtia, mitkä tekstin antamat vihjeet ovat jääneet heiltä huomaamatta. Näin heidän päättelykykynsä ja taitonsa arvioida omia selityksiään kehittyvät. Lisäksi heistä tulee taitavampia sanojen merkitysten selittäjiä. Toisten oppilaiden ja opettajan selitysten kuunteleminen kehittää niin ikään oppilaiden taitoja.

Sanoilla on erilaisia merkityksiä

Oppilaita tulee jo varhain ohjata huomaamaan, että sanoilla voi olla monia merkityksiä. Ei riitä, että oppii sanalle yhden merkityksen, jos se voi tarkoittaa toisissa yhteyksissä täysin eri asioita. Tärkeää on oppia arvioimaan, sopiiko sanan selitys tekstikokonaisuuteen.

Ei siis riitä, että opettaja kysyy lapsilta, mitä jotkut tunnilla luettavassa tekstissä olevat sanat tarkoittavat tai että hän itse kertoo heille niiden merkityksen. Oppilaiden tulee saada pohtia keskenään ja opettajan kanssa, mitä sanat tässä tekstiympäristössä voisivat tarkoittaa. Samalla voidaan myös keskustella siitä, mitä muita merkityksiä sanoilla voi olla.

Sanan merkityksen oivaltamisen taitoja harjoittavia tehtäviä on näissä kirjoissa:

Sataa kissoja ja koiria  •  Rosvorotko  •  Monenlaista luettavaa 1–3  •  Lisää luettavaa 1–3  •  Harakanvarpaita  •  Hämähäkin kitara  •  Murmelin vihellys  •  Oravasilta  •  Kenraali Pingviini

Lisää kommentti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.