Testi • Tontut ja elefantit

78,00 €

4. luokan lukemisen ja kirjoittamisen testistö sisältää tarina- ja tietotekstin ymmärtämisen testit, sanelukirjoitustestin, luovan kirjoittamisen tehtävän arviointiohjeineen sekä lukemisen ja kirjoittamisen asennemittarit.