Testi • Laivan lapsi

78,00 €

2. ja 3. luokan lukemisen ja kirjoittamisen testistö sisältää tarina- ja tietotekstin ymmärtämisen testit sekä sanelukirjoitustestit arviointiohjeineen. Standardoitu.