YK • A Different Journey

73,00 €

Englantia yläkoulun erityisopetukseen.
Kirja on tarkoitettu niille oppilaille, joiden
englanninkielen perustaidot ovat
jääneet hatariksi.