Testi • Näppärä rosvo

78,00 €

5.–6. lk. Luetun ymmärtämisen testit,
lukemis- ja kirjoittamisasenteita
mittaava testi sekä itsetuntomittari