YK/Testi • Hämähäkin kitara

73,00 €

Luetun ymmärtämisen testit
ja tehtäviä yläkouluun ja
toisen asteen oppilaiden
erityisopetukseen.