AK • Lisää luettavaa 3

47,00 €

Luetun ymmärtämistä kehittäviä tehtäviä alakoulun 4.–6. luokkien ja yläkoulun oppilaille. Kirjat ovat keskenään samantasoisia ja niitä käytetään eri luokka-asteilla oppilaiden taitojen mukaan.