AK • Lisää luettavaa 2

47,00 €

Luetun ymmärtämistä kehittäviä tehtäviä
alakoulun 4.–6. luokkien ja yläkoulun oppilaille.
Kirjat ovat keskenään samantasoisia ja niitä
käytetään eri luokka-asteilla oppilaiden taitojen
mukaan.